Мнения

Да се преразгледа финансирането на професионалните гимназии!

Държавата трябва да преразгледа и системата за финансиране на професионалните гимназии, като се предложи съчетаване на делегирани бюджети с допълнителни критерии, които да отчитат дефицита от дадена професия, търсенето от бизнеса, качеството на обучение и реализация.

Важен въпрос е как да се стимулират децата да се записват в професионални гимназии, които предлагат дуално обучение. Една от причините за липсата на средни технически кадри е непривлекателността на професионалното образование – за 12 г. броят на учениците в тези гимназии е намалял с 30%, сочи проучване на БСК. Младите бягат от професии, свързани с промишлеността, или към тях се насочват ученици с нисък успех и липса на мотивация.

Източник: dnes.bg