Мнения

Да научим български, преди чуждия език!

Чуждоезиковото обучение напоследък, а и не само напоследък, е особено важно в българските училища. Да знаеш език е наистина необходимо, не само за да си намериш по-лесно работа, но и за да можеш да се образоваш по-добре, преди това! Едва ли някой може да оспори това твърдение. Проблемът е, че учениците все по-често знаят английски, но трудно се справят с българския език. Доказателство виждаме и в резултатите на тазгодишните матури.

Не е редно да се противопоставя едното на другото – владеенето на чужд език и грамотността на родния такъв. В случая обаче говорим за това, че е добре един ученик, наред с това да говори чужд език, да може да се изразява пълноценно и на своя роден език!

Разбира се, чуждоезиковото обучение е важно, то не просто трябва да се задълбочи, но е необходимо и да се специализира, за да могат учениците, когато завършат средното си образование, да имат равноправен избор за продължаване на обучението си. Това не е възможно без чужд език! Когато обаче един ученик завършва с едно относително добро ниво на чужд език, което му дава право и шанс да се обучава в Англия, например, не прави добро впечатление, ако той не умее да говори и пише на български език!

Доводът, че това не е проблем, защото няма кой да го констатира в една чуждоезикова среда, първо е недостоен, а след това е и доста глупав, защото нивото на езикова култура се възпитава първо на родния език, което се превръща в постепенна основа за овладяването на чужд такъв. Така поне вероятно трябва да бъде..!

Все по-често ставаме свидетели на „журналистически изстъпления”, при които се демонстрира много добро владеене на английски език, например, но когато се попадне на констатации като „Кремлин”, както е на английски език, а не – „Кремъл”, както е правилно на български език, това създава усещането за една досадна неграмотност, която трудно, за да не кажем напълно невъзможно, се компенсира с отличното владеене на чуждия език, който и да е той! А това, започва още в училище!