Мнения

Даниел Вълчев: Лошата дисциплина е големият недостатък на образованието ни

Бившият просветен министър Даниел Вълчев изрази своето мнение пред БНТ за наложителните промени в системата на образованието. Той определи новия министър Красимир Вълчев като надежден за този пост. Вълчев го познава от преди десетина години, когато е работел във финансовото министерство и е бил част от екипа, подговил проекта за делегираните бюджети. По-късно е бил главен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката и като такъв се е справял много добре, смята Даниел Вълчев.

Той очерта какво стои като предизвикателство в образованието, независимо кой е министър. Най-голямото предизвикателство, според него, е поетапното въвеждане на новия закон за училищното образование. Освен неща, които вече съществуват, ще трбява да бъдат свършени и други, като например, новата образователна структура. Какво означава тя? Първият обазователен етап се завършва в 7-и, а не в 8-и клас, както досега. Има два гимназиални етапа: до 10-и и до 12-и клас. Тя цели да задържи поне до 10-и клас тези деца, които сега отпадат по-рано от училище. Другите продължават нагоре във втория гимназиален етап като това им дава по-добър шанс за подготовка.

Даниел Вълчев се надява, че новият екип в министерството ще прегледа системата на делегираните бюджети като се запази принципът „парите следват ученика“, но и се вземе предвид, че през последните години системата се е свила, тъй като намаляват децата. Според бившия образователен министър трябва да се задържат хората, които сега работят в системата, като „малко ги натоварим с възпитателни функции“. Големият системен недостатък на българското образование, по мнението на Вълчев, е лошата дисциплина.

По отношение на делегираните бюджети, където се констатира известно опорочаване, Вълчев смята, че трябва да има контрол, тъй като като социална система и тази е сложна и се променя непрекъснато. Затова всяка година тя трябва да се наблюдават резултатите и „ако трябва механизма лекичко да го настройва“. Той се надява, че този контрол, който предвижда новото правителство, да се получи в средното образование, но трябва, според него, в някаква степен да стане и във висшето образование.

Източник: БНТ