Ученици

ДАЗД обяви конкурс за членове на Съвета на децата от 14 области

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява конкурс за избор на нови членове на Съвета на децата от областите: Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Смолян, София-град, Търговище и Хасково.

Смяната се налага поради изтичане на 2-годишния мандат или навършване на пълнолетие на досегашните представители на младите хора от тези региони.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

– да са под 18 години;
– да са активни и креативни;
– да са отговорни и толерантни;
– да имат умения да се ангажират с обща кауза;
– да мотивират и обединяват връстниците си;
– да защитават общите интереси и ценности, а при проблеми – да предлагат решения.

Краен срок 16 март 2015 г.

Още информация