Училища

Дадоха на прокуратурата строителя на варненско училище

Документацията от извършено конструктивно обследване на рушащата се сграда на новото Начално училище „Васил Левски“ в Аспарухово, е предадена на 14 юни т.г. от Община Варна на Районната прокуратура. Обследването е извършено от проектантско бюро „Статком“ ЕООД.

От него става ясно, че констативният Акт 15 на сградата „не отговаря на истината за изпълнението на строежа – извършени са значителни промени в конструкцията, които не са отразени в констативния акт и това е възможна предпоставка представеният Акт 15 да бъде считан като документ с невярно съдържание“.

Сградата на НУ „Васил Левски“ бе построена на принципа на публично-частно партньорство, след сключване на договор между Община Варна и „Стоянстрой“ ЕООД. Откриването на строителната площадка на новата сграда на НУ „Васил Левски“ бе през май, 2011 г., а на 9 декември същата година е издадено разрешение за ползване на училището и въвеждането му в експлоатация.

В края на 2017 г. със заповед на кмета училището бе затворено, поради множество подадени сигнали от директора за сериозни проблеми със сградата. Учениците бяха настанени в 3 други сгради с осигурена целодневна организация на учебния ден –  във ВМГ „Св. Николай Чудотворец”,  в ДГ № 46 „Горска приказка” и в ДГ № 45 „Морски свят”.

Община Варна предприе допълнителни мерки за осигуряване на качествен учебен процес и комфорт за учениците в ДГ № 46 „Горска приказка”, където бяха монтирани бойлери,  климатици, бели дъски, ремонтирана е и т.нар. разливочна. Осигурен е автобус, извозващ децата от бариерата на „Галатекс“ до входа на детската градина.

Успоредно с това са извършени проверки и огледи на новата сграда на училището. Изискана е наличната документация по целия строителен процес, включително и части на техническия проект. На базата на събраната информация е възложено изготвяне на конструктивно обследване, геодезическо замерване за установяване изменение в геометрията на сградата и актуализация на техническия паспорт от 2011 г.

Част от установените основни проблеми в конструкцията на сградата са несъответствие, смяна на основния конструктивен и архитектурен проект, несъответствия на гредови конструкции, некачествено изпълнение на най-дълга носеща греда, намалена носеща способност за вертикални натоварвания и несъответстваща на заложената в основния конструктивен проект от 2009 г., покривната плоча е оставена с дебелина 16 см., която се увеличава почти двойно на местата на задигане за оформяне на наклони и това допринася за значително претоварване на отслабената стълбищна плоча, установени процеси на провисвания на стълбищните плочи по всички нива, неправилно изпълнение на хидроизолацията на покрива, липса на актове за приемане, в които да са отразени други решения на конструкцията.

Планът за решаване на проблема със сградата на училището продължава с изработване на проект „Основен ремонт и реконструкция на НЧ „Васил Левски“. Предстои оценка на съответствие на проекта от специализирана надзорна фирма, издаване на разрешително за строеж, избор на изпълнител на СМР съгласно ЗОП и въвеждане на обекта в експлоатация.

Във връзка с проблемите по сградата родители, деца и техни близки от Начално училище „Васил Левски“ в Аспарухово протестираха днес пред сградата на Община Варна. „Искаме да получим план и от 15 септември децата да влязат в училище, като сградата трябва да бъде безопасна.

Работата на служителите в Община Варна, на които ние плащаме, е да направят всичко възможно това да се случи. Вярваме, че това ще се случи, защото има ли желание – има и начини, няма ли желание – има оправдания. На оправдания вече сме се наслушали. От седем месеца децата ни са извън училище, а от 3 години търпим течове, ремонти и т.н. Хората, които са отговорни са тук и ние идваме на място да разберем какво и кога ще се случи. Очакваме кмета на Варна да дойде при нас и да ни каже дали има готов изготвен план и кога ще го получим“, заяви Георги Георгиев, който е един от организаторите на протеста.

По-късно в зала „Пленарна“ кметът на Община Варна Иван Портних се срещна и разговаря с протестиращите. „Най-ранният срок, след всички процедури по документацията, може да е  31 декември 2018 г. Проблемът с училището е от  няколко години и през декември миналата година децата от началното училище бяха принудени да се преместят и да учат в други училища. Децата от подготвителната група също са били преместени в друга детска градина.

През декември месец 2017 г. е назначена експертиза, която е била изготвена към април 2018 г., На нейна база тепърва ще се даде ход на строително-ремонтни дейности, които ще трябва да започнат по законов ред към 30 октомври т. г.“, каза кметът.

Източник: monitor.bg