Институции

Дадоха зелена светлина на закона за висшето образование

Образователната комисия в парламента прие на първо четене законопроекта за допълнение на Закона за висше образование, внесен от председателя на комисията Милена Дамянова и група народни представители.

12 от членовете на комисията дадоха вот „За“, 0 „Против“, а 5-ма „Въздържали се“.

Със закона се предвижда изявени специалисти от практиката да получат възможността да провеждат 10% от общия хорариум на часовете от учебния план при обучението на бакалаври и до 20% от часовете на магистри. Освен това те ще могат да правят предложения за учебните програми и ще имат право да участват в комисията, която оценява държавния изпит или защитата на дипломната работа за придобиване на съответната бакалавърска или магистърска квалификация.

По време на дискусията в комисията Милена Дамянова поясни, че под „изявени специалисти от практиката“ в законопроекта не става въпрос само за представители на бизнеса, а на всички сфери.

Зам.-министърът на образованието и науката Петър Николов обясни, че участието на специалисти в изпитните комисии е характерно за някои специалности и даде пример „Правото“. Според него ако това предложение не бъде прието, ще се демонстрира, че тази практика не е положителна.

Източник: monitor.bg