Ученици

Дават 87 хил. лева за стипендии на талантливи ученици

Над 87 хил. лв. са предоставени за стипендии на талантливи ученици от училищата по изкуства, решиха министрите от третия кабинет „Борисов“ на редовното си заседание.

Допълнителните разходи от 78 255 лв. са от бюджета на Министерството на културата. Разписани са трансфери към общини в размер на 8910 лв.
Парите са за стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, постигнали високи резултати в областта на изкуствата и културата. Те са по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.

10,3 млн. лева допълнително са осигурени за дейността на културни институти. С две постановления правителството одобри 10,3 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата.

300 000 лв., предвидени в централния бюджет, се предоставят за развитие на програмата „Глобални библиотеки – България“. Финансирането ще даде възможност изградените до този момент информационни точки да продължат своята работа. Това ще помогне на библиотечно-информационно обслужване на населението в цялата страна. Програма „Глобални библиотеки – България“ спомага и за социалното включване на групи, при които често липсват други възможности за достъп до информационните технологии.

Източник: news.bg