Институции Училища

Дават 3 млн. лв. за гимназии с паралелки с очакван недостиг

Близо 3 млн. лева ще бъдат предоставени на професионалните гимназии, които откриват паралелки за специалности с очакващ бъдещ недостиг.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който награди български училища и учители, участвали в Европейската седмица на програмирането.

За учебната настоящата учебна 2018/2019 г. година е приет списък с 65 паралелки за професии с очакван недостиг на пазара на труда. Сред тях за деловодител, заварчик, стругар, електромонтрьор, лаборант, монтьор на транспортна техника, строител и други. За учениците от професионалните училища и паралелки, обучаващи се в дуална форма на обучение и на тези, обучаващи се в защитените от държавата специалности и специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда пък се предвиждат допълнителни 1,6 млн. лв. за стипендии. За следващата година е заложено стандартът за стипендия на всички ученици да скочи на 87 лв, а за тези от професионалните направления за в 97 лв. спрямо досегашните 60. Не се предвижда обаче увеличение на минималния праг на стипендиите за учениците, който сега е 21 лв. „Предоставена е възможност на училищата да предоставят по-нисък размер на стипендията за повече ученици или по-висок размер на стипендията за по-малко учениците. Не искаме да стесняваме периметъра за решения“, обясни просветния министър.

В бюджета са предвидени и 2,0 млн. лв. за увеличаване на стипендиите на студентите. 1/3 от тях ще бъдат насочени такива от български диаспори в чужбина, приети за обучение в български университети . Техните стипендии вероятно ще станат от 200 на 240 лв, уточни Вълчев. Останалите 2/3 от заложената сума ще бъде за български студенти. Всеки ВУЗ ще решава дали увеличението да се използва за това по-голям брой техни възпитаници да получава допълнително възнаграждение, или да бъде увеличен максималният размер на една стипендия.

Просветният министър уточни още, че други 2 млн. лв, които са предвидени за освобождаването от заплащане на таксите за обучение специалности във висшите училища с бъдещ недостиг на пазара на труда ще бъдат за всички в тези направления, а не само за новопостъпилите. „Ще бъдат най-вероятно за всички студенти, но това е въпрос на законова промяна, която тепърва трябва да бъде гласувана със закона за изменение и допълнение на закона за висшето образование. В момента няма все още няма нормативно основание. Началото на 2019-2020 ще бъде направено вероятно, но те ще бъдат за всички.“, обясни Вълчев.

Източник: monitor.bg