Институции

Дават 2 млн. лв. допълнително на общините за образование

Допълнителни 2,2 млн. лв. за общините одобри днес Министерски съвет. С парите ще се финансират националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без свободен час“. Общата сума на средствата за проекти за оптимизиране на училищната мрежа са 2 074 826 лв. С тях се финансират преструктуриране на училища и/или създаване на средищни училища на територията на съответната община, както и за преобразуване на професионални училища.

Сумата, която се предоставя по втората програма на общините, е 205 872 лв. С тях ще бъдат заплатени възнагражденията на учители, които са замествали свои отсъстващи колеги в училища или детски градини.

Още 118 173 лв. се предоставят допълнително и за възстановяване на разходите за транспорт или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г., утвърдени с ПМС №94 от 2017 г., поради по-късно постъпване на необходимата информация от две общини.

През август кабинетът одобри допълнително 1,5 млн. лева за стипендии в общинските училища, а  през септември -1 062 114 лева. Средствата бяха отпуснати за реализацията на проекти по два от модулите на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Ключови бяха промените в Националната програма „Обучение за ИТ кариера“, които позволиха създаването на пет центъра за софтуерно обучение към професионални гимназии, работещи в партньорство с висши училища и представители на ИТ бизнеса. Центровете са в Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи и Техническия университет в София; в Русе – към ПГ по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“; в Пловдив – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и ПУ „Паисий Хилендарски“; в Бургас – към ПГ по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университета „Проф. д-р Асен Златаров“; в София – към Технологичното училище „Електронни системи“ и Техническия университет, София.

Източник: news.bg