Мнения

Дават 100 млн. лв за кръжоци

Европейските социални фондове са осигурили 100 000 000 лв за да може от втория срок да учениците да посещават безплатно 15 000 кръжока. Проектът осигурява по 185 лв на дете.

Целта е училището да стане интересно за децата, да се изкорени насилието сред младите, както и да се търсят дарования, твърди съветникът на министър Игнатов Асен Александров, цитиран от „24 сега“.

Идеята е процесът да е дългосрочен и за три години да бъдат обхванати 500 000 ученици от първи до 12-ти клас в 1600 училища в страната.

В проекта не са включени само средищните училища, където по принцип обучението е целодневно.

До 12 януари директорите трябва да изпратят в регионалните инспекторати заявките си. В тях се описват колко са предпочитаните кръжоци, списък на учениците, които са ги избрали, както и кой ще ги води.

Преподаватели, които не успеят да се намерят в конкретното училище, ще бъдат заменяни с външни специалисти.

Условието е материалът да не се припокрива с този в редовните занимания.