Ученици

Дават златен ключ на отличници в Панагюрище

Златен ключ като символичен подарък ще получат зрелостниците от Панагюрище, които са завършили с отличен успех 5,80-6,00. Това съобщиха от местната община, по чиято инициатива се подарява златното бижу.

Кметската администрация за поредна година подготвя специалната среща с отличниците, завършили средното си образование в град Панагюрище през 2018 година. Срещата ще се състои на 26 юни 2018 година от 11 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Панагюрище.

Най-успешно представилите се по време на средното си образование и завършили с отличен успех от 5,80 до 6,00 абитуриенти (съгласно Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище) ще получат символичен подарък – златно ключе.

Източник: novini.bg