Мнения

Даваме все повече за наука и иновации

С повече от 16% са се увеличили разходите за научноизследователска дейност през 2010 г. в сравнение с предходната. Общата сума на средствата е около 420 млн. лв, по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Статистиците отбелязват, че е запазена тенденцията от последните години за увеличение на тези суми. Средствата се отпускат от държавния бюджет, от родния бизнес, а също така идват и от чужбина.

Данните, които обявяват в сайта си НСИ отчитат обаче спад в размера на разходите от страна на държавата. В секторите „Държавно управление“ той е 21% (199,5 млн. лева през 2009 г. на 157,1 млн. лв. през 2010 г.), а във „Висше образование“ е малко над 2% (от 50,7 млн. лева на 49,5 млн. лева).

За първи път парите, давани от частия сектор са повече от тези от държавата, показват данните. 210,6 млн. лв, или увеличение с почти 98%, са инвестираните средства.

Размерът на разходите за тези дейности, отнесен към БВП обаче е все така нищожен. Става дума за едва 0.6% – процент, който ни прави категорично неконкурентни с останалите страни от Европейския съюз.

Научноизследователска и развойна дейност през 2010 година (предварителни данни)