Учители

г-н Иван Гьонов е учител на месец юни, 2008 г.

Г-н Иван Гьонов, ръководител на компютърен кабинет и преподавател по информатика и информационни технологии в ЧПЕГ „Мария Монтесори“ – Горна Баня (София) е избран за учител на месец юни на Мрежата на учителите – новатори www.teacher.bg.

През м. Април, 2008 г. г-н Гьонов стартира локално обучение на 12 учители от ЧПЕГ „Мария Монтесори“ и Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура за работа с най-новите продукти на Майкрософт – операционна система Windows Vista и Microsoft Office 2007.

Обучението се осъществи в рамките на 90 учебни часа.

За всички участващи в обучението учители е създадена подстраница във Виртуалното училище на Мрежата на учителите-новатори в категория Сайтове на училища/НУКК Горна Баня (достъпът до секцията е органичен единствено до обучените учители). Чрез функционалностите на системата на Виртуалното училище, базирана на Microsoft Office SharePoint Server 2007 всички учители изпълниха своите домашни задания и предадоха готови проекти, реализирани с новите продукти на Майкрософт Офис 2007, необходими за успешното приключване на обучението.

Г-н Гьонов получава титлата „Учител на месеца“ за вдъхновяващия ентусиазъм и инициативност, които не го напускат в ежедневната му работа както с учениците, така и с учителите в извънкласно време, да изучава и преподава най-новото от света на информационните технологии.

Мотото на Мрежата на учителите-новатори www.teacher.bg е „Учители помагат на учители“. Г-н Гьонов на практика реализира това. Чрез проведеното от него двумесечно обучение не само се повиши информационната култура на учителите, но и в голяма степен това ще допринесе за подобряване в значителна степен на преподаването в класните стаи с учениците, както и на все по-активното използване на технологиите от учителите-неспециалисти в отделните предмети.

По думите на г-н Гьонов „Много от колегите от двете училища дойдоха да се видим. Някои от курсистките поискаха да продължим в понеделник. Определя се списък за следващите 1-2 курса. “
Помощта продължава!

На церемонията присъства и г-н Красимир Божинов, учител на м. Януари, който сподели „Радвам се, че все повече колеги работят. Вече не се чувствам сам“.