Институции

Гъсеница ще учи тригодишни на… програмиране

Американската компания „Фишър прайс“ разработи играчка-конструктор, която цели да научи деца ва възраст от 3 до 8 години на основите на компютърното програмиране, съобщава safenet.bg.

Играчката с форма на гъсеница Code-a-Pillar учи малчуганите на базовите стъпки в програмирането, като например задаване на последователни действия и задаване на модел за вземане на решение.

Основният модул, или главата на „гъсеницата“, се съединява с останалите сегменти чрез USB конектори. На повърхността на всеки сегмент е нанесено специално обозначение и от реда, по който се нареждат и съединяват сегментите, зависят функционирането и начинът на действие на „гъсеницата“.

Всеки сегмент има по две колелца отдолу и може да igrachka robot1извършва определено действие. След включване на захранването „гъсеницата“ изпълнява последователно командите, зададени от младите програмисти – движение напред, възпроизвеждане на весела мелодия, забавяне, завиване, спиране и други.

Играчката ще бъде пусната на пазара в САЩ към края на тази година и ще бъде на цена 50 долара.

Още за продукта: http://mashable.com/2016/01/06/code-a-pillar/#EkpVYFNv25qW