Мнения

Грузия осигурява безплатни лаптопи за първокласниците

Министърът на образованието и науката на Грузия – Димитрий Шашкини, Директорът Бизнес развитие за Европа на Microsoft Public and Private Alliances – Дан МакФъртидж и директор от програмата World Ahead на Intel – Брайън Гонзалес, подписаха споразумение за предоставяне безплатно на всички първокласници на компютри Intel със софтуер на Microsoft.

 

Споразумението се осъществява по програмата „Shape the Future” (Да оформим бъдещето) на Microsoft.

 

Проектът ще бъде реализиран пилотно най-напред в градовете Зугдиди, Батуми и Церовани пред следващата учебна година.

 

Държавата ще осигури на първокласниците лаптопите и учебници. Компютрите ще съдържат образователни програми, учебници и литература.

 

„Подаряването на лаптопи на учениците се извършва за да бъдат въведени световните стандарти в образователните системи, да бъдат развивани съответните умения и да бъдат интегрирани в международното образователно пространство”, се казва в съобщението на министерство на образованието на Грузия.

 

Преносимите компютри, които ще бъдат осигурявани за учениците в Грузия, са продукт на съвместните усилия на водещи в света корпорации, експерти и психолози. Компютрите са съобразени с детската психология и способности.

 

Съгласно споразумението, Microsoft и Intel ще осигуряват образователни материали и ресурси, както и обучение за учителите.

 

Програмата „Shape the Future” на Microsoft има за цел да подпомага правителствата в осъществяването на техните високи цели в образованието, чрез публично-частни партньорства и др. форми.

 

Програмата World Ahead на Intel работи в повече от 70 държави по света и има за цел да позволи на повече хора да бъдат част от т.н. „дигитален свят”. Сътрудничи си с правителства, индустриални лидери и неправителствени организации.