График програма

За да е активна и да се визуализира на всички програмата, която е въведена в подменю „Програма…“ е необходимо да въведете периода, в който ще се ползва (от кога до кога) въведената програма (Пример: Програма 1; от 15.09.2017 г. до 29.06.2018 г. – може да бъде и по-малък периода). За целта влезте в подменю „График програма“. (Фиг. 1)

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „График програма“

фиг. 1

Кликнете върху бутон „+ Добави“ в работното поле – най-горе в ляво. (фиг. 1)

Визуализира се нов изглед на работно поле, съдържащо задължителни полета за попълване,  които са означени със звезда * (фиг. 2)

фиг.2

Задължително след попълване на полетата (програма*, От*, До*) се натиска „Добави“ (има възможност и за „отказ“).