Учители

График на срещите по информационно-разяснителната кампания на МОН

Сайтът на МОН публикува датите и подробностите около срещите по информационно-разяснителната кампания за изготвянето на подзаконовата нормативна база произтичаща от приетия Закон за предучилищното и училищното образование.

В хода на информационно-разяснителната кампания за изготвянето на подзаконовата нормативна база (проекти за наредби, с които се определят държавните образователни стандарти (ДОС) – за учебния план, за общообразователната подготовка и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала), произтичаща от приетия Закон за предучилищното и училищното образование, екип на МОН ще проведе поредица от срещи в областни центрове с началници и експерти на регионалните инспекторати по образованието (РИО) и с директори на училища и детски градини. Екипът на МОН се ръководи от заместник-министър Ваня Кастрева и включва директорите на дирекциите в МОН, имащи отношение към изработването на документите.

Информационно-разяснителната кампания ще се проведе в периода 17-24 ноември 2015 г. при следния график :

17.11.2015 г.:  град Ловеч – читалище „Наука“прочети подробности за срещата
18.11.2015 г.: град Шумен – зала „Професор Вичева“ на Община Шумен – 14:00 часа

19.11.2015 г.: град Сливен – хотел „Национал“ – 14:00 часа
Ще присъстват началниците и експерти от РИО Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора и директори на училища и детски градини.

20.11.2015 г.: град Пловдив –  ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – 14:00 часа.
Ще присъстват началниците и експерти от РИО Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали и Пазарджик и директори на училища и детски градини.

23.11.2015 г.: град Благоевград – зала „Яворов“ на Американския университет –  14:00 часа.
Ще присъстват началниците и експертите от РИО Благоевград, Кюстендил, Перник и София-област и директори на училища и детски градини.

24.11.2015 г.: град Враца – концертната зала на Община Враца – 14:00 часа
Ще присъстват началниците и експерти на РИО Враца, Видин и Монтана и директори на училища и детски градини.