Ученици

График на изпитите през 2016-2017 г.

19.05.2017 г.  ДЗИ по БЕЛ  и НВО в VІІ клас по БЕЛ.

22.05.2017 г.  втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика.

25.05.2017 г.  неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост .

Началото на втория учебен срок ще е на 09.02.2017 г.  за І – ХІ клас и на

07.02.2017 г. за ХII клас.

Вторият учебен срок ще за завършва по следния график:

15.05.2017 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2017 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017 г.  V – VІІІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2017 г. V – VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2017 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2017 г.  ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2017 г. XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)

Задължителни държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.:

19 май – Български език и литература;

22 май – втори задължителен изпит по предмет по избор;

26 май – 2 юни – матури по предмет по желание на ученика.

Националното външно оценяване за IV клас:

10 май – Български език и литература;

12 май – Математика;

15 май – Човекът и природата;

16 май – Човекът и обществото.

Едновременно с ДЗИ, както и досега, на 19 и 22 май 2017 г. ще се проведе и националното външно оценяване по български език и литература и по математика за VII клас. Изпитът по чужди езици ще се проведе на 29 май 2016 г.

Националното външно оценяване по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език ще е на 23 юни 2017 г.

Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас ще е от 12 до 16 юни 2017 г.

Министър Кунева подписа и заповед за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2016-2017 година

Сесия януари

–  За първа, втора, трета и четвърта степен – 26.01.2017 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2016-2017 година:

Сесия юни-юли

а) За втора степен – 06.06.2017 г.

б) За трета и четвърта степен – 09.06.2017 г.

в) За първа степен – 04.07.2017 г. или 25.07.2017 г. (в зависимост от учебния план, по който се осъществява обучението в отделните училища – ПУ, ПГ, помощни училища, ВУИ, СПИ).

 Сесия септември

–  За първа, втора, трета и четвърта степен – 08.09.2017 г.

Източник: МОН