Мнения

Грантове на Фондация Ана Линд

Фондация Анна Линд кани членовете на националните мрежи да представят свои проекти в областта на образованието за междукултурно гражданство и междукултурен творчески копродукции.

Фондацията ще връчи грантове в размер между 25 000 и 35 000 евро.

Продължителността на изпълнение трябва да бъде минимум 6 последователни месеца и не повече от 12 последователни месеца, с начало 1 март 2016 г.

Краен срок: 1 ноември 2015 г.

Още информация