Училища

Гражданско изкуство и гражданско образование в Първа езикова гимназия във Варна

Публичното изкуство беше във фокуса на часовете по гражданско образование с единадесетокласниците на Асен Устапанов от Първа езикова гимназия във Варна. За гост-лектор на 9 юни 2023 г. беше поканена възпитаничката  на гимназията арх. Невена Вълчева (випуск 2008). Тя е млад изследовател (R1) в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и проучва съвременните предизвикателства пред изкуството в градска среда и бизнес моделите, подходящи за ресоциализиране на изоставени пространства.

Арх. Вълчева представи проекта си CoLive (COLlective Imaginary Vision Environment), подкрепен от международната инициатива UniverCity на СУ “Св. Климент Охридски”. Учениците се включиха в дискусия за ролята на публичното изкуство и съхранението на градската памет и изразиха личните си виждания за това как публичното изкуство може да се превърне в гражданско изкуство – с участието на гражданите.

Популярни примери за гражданско участие във формирането на постоянна или временна градска среда представляват „Облачната врата“ или „Бобчето“ в Чикаго, или „Вратите“ на Кристо и Жан-Клод в Ню Йорк.

В момента тече проучване на нагласите сред варненци към различни форми на публичното изкуство, включително и се събират идеи за локации на бъдещи интервенции – паметници, градска мебел, графити и т.н. Анкетата е достъпна тук.

Подходът на UniverCity е да подкрепи директната връзка между изследователи и различни граждански общности и да предложи решения, базирани на изследвания и данни, на важни предизвикателства за местната общност.  А предизвикателствата, свързани с естетичността на градската среда, нейната функция да бъде форма на памет и съвременна разпръсната агора – са все по-актуални.