Мнения

Граждански организации настояват за признаване на домашното образование

30 граждански организации излязоха с отворено писмо, в което искат възможност за самостоятелно организиране на учебния процес по системи и методики, избрани от родителите. Тяхното искане датира от самото начало на внасянето на проектозакона за училищното и предучилищно образование.

В обръщението те представят до всички отговорни институции една от алтернативните форми за образование CLASS.

Всички те са на мнение и че задължителната предучилищна подготовка на четиригодишните не е добро решение и бяха много дейни в настояването си да има алтернатива, каквато в крайна сметка беше и уточнена.

В документа организациите отбелязват, че самостоятелното организиране на учебния процес е практика, позната и развивана в редица страни в света като Англия, Дания, Италия, Норвегия, Ирландия, Румъния, Финландия, САЩ, Австралия, Русия, Япония, Бахамските острови и други

Според гражданските организации и родителите легализирането на CLASS в България не би ощетило останалите домашни ученици, които не учат в тази форма, но би било подходяща възможност за получаване на диплома в определен етап от тяхното обучение и би отворило врата за тяхното кандидатстване и в наши висши учебни заведения.

CLASS е дистанционно училище, акредитирано от Националната асоциация на частните училища (National Association of Private Schools) в САЩ.

Организациите са на мнение, че родителите са най-важния фактор за образованието и възпитанието да децата. Според изнесени от тях статистически данни, учениците обучавали се вкъщи били по-образовани и със социални умения над средното ниво. Важен аргумент, на който се акцентира е и стабилността на психическото и емоционално развитие на децата.

Копие на Отвореното писмо е изпратено до президента, председателя на Народното събрание, министърът на образованието, младежта и науката, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, комисията по културата, гражданското общество и медиите, председателите на парламентарно представените партии в 41-то НС, народни представители от 41-то Народно събрание, четем в сайта inews.bg.