Мнения

Готови са темите за военното обучение

Десетте теми за военното обучение, което ще бъде преподавано в часа на класния ръководител в девети и десети клас от учебната 2013/14 г. вече са готови. Средношколците ще засегнат теми като тероризъм, оказване на помощ при кризи и др.

Оказване на помощ на населението при кризи от военен характер, криминална дейност, информация за същността на армията, мисиите зад граница, за доброволния резерв и професионалната служба –  са друга част от темите, които междуведомствената комисия на МО и МОН е одобрила.

Съдържанието и самите теми обаче първо ще трябва да бъдат одобрени от кабинета. По всяка вероятност това ще се случи в края на настоящия месец февруари.

Така специалистите ще имат около 6 месеца да разработят съдържанието, обясни Атанас Запрянов – съветникът на министър Аню Ангелов (на снимката).

Обучението ще бъде само в клас, няма да има оценки. Запрянов не очаква родителите да се противопоставят на темите и начина на преподаване. Представител на армията или лице, наето по договор, ще влиза в часа на класния и ще преподава съвместно с учителя.