Мнения

Готвят промени в Наредба №4 на Министерство на здравеопазването

Работна група от представители на Министерството на образованието и науката, на социалните партньори в областта на средното образование и на Министерството на здравеопазването ще подготви изменения и допълнения в Наредба №4 на МЗ. Целта е да се прецизират текстовете, свързани с установяване на заболяванията, които застрашават здравето и живота на децата и учениците. Това решиха членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование след обсъждане с представители на МЗ, в отговор на недоволството сред учителското съсловие.

Новият проект трябва да бъде готов до края на декември, за да бъде приет от МОН, работодателите и синдикатите в системата на предучилищното и училищно образование.

Членовете на Отрасловия съвет обсъдиха и анекс към Колективния трудов договор, свързан с увеличението на заплатите на педагогическите и непедагогическите специалисти от 1 януари 2017 г., който ще бъде подписан от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева.

Източник: МОН