Учители

Готви се система от мерки за улесняване достъпа на младите учители до класната стая

Тъй като нараства броят на учителите пред пенсионна възраст, а младите са символичен процент от съсловието, ОП НОИР предвижда специални мерки, с които да улесни достъпа им до класната стая, пише „Стандарт“.

Сред тях са въвеждането на позицията стажант учител и учител наставник, с който младите педагози ще работят в началото, докато се адаптират към професията.

Новост е и фактът, че студентите по педагогика ще могат да карат и практики в чужбина. За да усвояват най-доброто от чуждите образователни системи, ще могат да пътуват и утвърдените педагози, като за целта се използват и средства по програма „Еразъм плюс“.

Специално са отделени пари за обучение на учителите, при които предстоят сериозни промени във връзка с това, че с новия образователен закон ще се променят учебните планове и програми. Експерти споделиха, че повечето педагози са стресирани как ще се справят с толкова много промени накуп, затова се предвиждат специални обучения.

Заложени са и пари за създаване на система, с която ще се контролира и оценява качеството на труда, положен от педагозите. С тази оценка ще бъде обвързано и диференцираното им заплащане.