Мнения

Гоним не 40, а 36% висшисти до 2020 г.

Изискването от страна на Европейската комислия 40% от българите да са висшисти до 2020 година вероятно няма да бъде покрито, но страната ни ще работи по проект да бъдат достигнати 36%.

Това обяви министърът на образованието Сергей Игнатов, по повод стандартите заложени от Брюксел за всички страни от Европейския съюз.

Целта е пазарът на труда да се покрие с висококвалифицирани специалисти и така да отговори на конкуренцията идваща от САЩ, Япония и като цяло от Азия. Тамошните икономики разчитат на по-високообразовани кадри, се казва в доклад на комисията.

У нас малко над 23% са с дипломи за висше образование.

В България при настоящите условия почти двойно увеличение за девет години няма как да се получи. Най-сериозната причина за това е демографският срив. Преди 5-6 години се наблюдаваха наченки на преодоляването му, но темповете отново се забавиха. Днешните 5-6 годишни, след девет години още ще са в гимназия. Точно в годините, когато трябва да увеличим най-образованите у нас, пък ще изпитваме най-сериозни трудности при попълването на бройките в университетите.

Това означава, че държавата трябва да предприеме конкретна политика за стимулиране на хора, преминали стандартната „студентска“ възраст, да седнат отново зад банките във ВУЗ-овете.

Още по темата