Ученици

Голям успех за варненската Астрономическа обсерватория

Борислав Неделчев от 11 клас на Математическата гимназия във Варна, заедно със своя преподавател по астрономия д-р Веселка Радева от Варненската астрономическа обсерватория „Николай Коперник”, откриха нов астероид. Образователната програма, в хода на която е открит астероида е част от финансирания от НАСА проект „Killer asteroid project”. Астероидът принадлежи на намиращия се между Марс и Юпитер астероиден пояс и неговото обозначение е 2010 GY109. Предстоят нови наблюдения, с които ще се определят точните орбитни елементи на обекта.
Българските ученически екипи се обучават в курсовете по астрономия на Астрономическата обсерватория във Варна и се представят отлично във всяка наблюдателна кампания. По време на първата за 2010 година такава кампания, през месец февруари, екип от ученици от Шуменската езикова гимназия, с ръководител Анета Маринова, откриха нов астероид. Втората наблюдатела кампания започна в началото на месец март и досега са открити 8 нови астероида, един от които е на варненския екип. В наблюдателната кампания участват 10 екипа от Полша, по един екип от България, Китай, Индия, Панама, Мароко и САЩ. В ръководния екип на проекта успешно работи младият докторант по биофизика в БАН – Кольо Данков. Той досега е открил над 10 нови астероида.
Откритията на българските младежи са достоен принос в българската астрономия. Български ученически екипи от Варненската астрономическа обсерватория са включени във всички наблюдателни кампании за 2010 година, в хода на които се проследяват и откриват нови астероиди. Поради отличното представяне на българските ученици към д-р Веселка Радева е отправена покана за обучение и организиране на 10 ученически екипа, които да участват в самостоятелна българска наблюдателна кампания в началото на 2011 година.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg