Мнения

Годишна среща по програма “Младежта в действие“

На 12 март 2013 г., в Националния дворец на културата в София, се проведе Годишна среща за оценка на програма „Младежта в действие“ и европейска информационна мрежа Евродеск за 2012 г, информира пресцентърът на МОМН.

На събитието присъстваха повече от 150 представители на организации, финансирани по програмата през годината, както и Евродеск координатори от цялата страна.

Отчетени бяха постиженията от реализираните проекти в цифри и факти, а с приз „Добра практика на 2012 г.“ бяха наградени най-успешните от тях. Участниците имаха възможността да се запознаят с резултатите от проведено проучване на ефективността от реализираните дейности по проектите и с програмата от ново поколение за периода 2014 – 2020 г.

Повече за събитието