Институции

Година след началото на реформата в образованието: нови учебни програми и без оценки до 4 клас

Година след началото на реформата в училищното образование, която се прокарва по инициатива на ГЕРБ с влезлия в сила от 1 август 2016 г, нов закон за предучилищното и училищното образование, основно образование вече се завършва в седми клас, изпитите след него се оценяват с точки, а не по шестобалната система; училищата вече смениха имената си, а част от основните избраха да съкратят един клас и да предлагат обучение до седми клас.

От новата 2017/2018 учебна година реформата ще обхване и учениците от втори, шести и осми клас, които също ще учат по нови програми. Очакванията са новите учебници, за оценяването на 139 от които учителите имат седем дни, да се забавят със седмица – две. От „БСП за България“ искат държавата да одобрява един учебник за всеки предмет за всеки клас, т.е. учителите да имат избор само за допълнителните помагала.

Тази година оценки по шестобалната система няма да получават не само първокласниците, но и учениците от втори клас. Догодина ще отпаднат и оценките за трети клас. Освен това учениците, които имат слаби резултати, няма да повтарят учебната година.

Учителите сами ще решават как да „оценяват“ резултатите. Все пак възможните категории са „отлично представяне“, „много добро“, „добро“, „задоволително“ и „слабо“. За всяка една оценка ще трябва да има аргументация пред целия клас. Социалистите искат оценките и повтарянето на годината да бъдат върнати.

От 2018 г. държавно финансиране ще могат да получават и частните училища и детски градини. Субсидията ще се отпуска, при условие че обучението в тези заведения стане безплатно за поне 20% от децата. В тази група обаче задължително ще влизат учениците със специални образователни потребности, както и даровитите деца.

Заради това условие част от частните училища и детски градини няма да се възползват от държавните пари, твърдят от асоциацията им. Опозицията от „БСП за България“ иска възможността за държавно финансиране на частните учебни заведения да отпадне.

Източник: dnevnik.bg