Учители

Година платен отпуск на всеки 4 г. за преподавателите, искат от синдикат „Образование“

Учителите да имат право на година платен отпуск за професионална квалификация на всеки четири години, предлагат от синдикат „Образование“. Държавните образователни стандарти в Закона за предучилищното и училищното образование да не се приемат от МС и от парламента, предлагат от синдикат „Образование“. В мейл до медиите те изпратиха своето становище по повод готвените промени в Закона за предучилищното и училищно образование. Мотивът им да не искат намесата на изпълнителната и законодателната власт в утвърждаване на тези стандарти е, че така процедурите и реформата ще се забавят.

Синдикат „Образование“ изготви становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование. От браншовата организация настояват за няколко ключови промени в образователния закон. Сред тях е задължително създаване на профил „Хореография“, който да се добави в списъка с професии в профилираната подготовка.

От синдикат „Образование“ искат от 2019 г. МОН да утвърждава един проект за учебник по отделен предмет за безплатните учебници, които се финансират със средства от държавния бюджет.

Сред предложенията им са да се осигури време и финансов ресурс за квалификация на педагогическите специалисти. Това да стане с отделяне на 2% от общия бюджет за квалификации, договорени в Колективния трудов договор (КТД) и 96 академични часа, приравнени към 6 квалификационни кредита за атестационен период от 4 години за обезпечаване на добра квалификационна политика.

Педагогическите специалисти да имат едногодишен платен отпуск, при изработени 4 години. Това време да се използва за квалификация и възстановяване на педагогическите специалисти. Финансовите средства, гарантиращи приоритета образование, трябва да бъдат осигурени от държавата, ясни са от синдиката. Те настояват в Закона да бъде записано: „Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък от 6% от БВП“. Достигането да стане поетапно до 2020 г.

Българските учители не трябва да губят кариерните си длъжности при прекратяване на трудовите правоотношения и при смяна на работното място, предлагат от съсловната организация.

Източник: news.bg