Ученици

Глобален младежки видео конкурс по темата изменение на климата

Глобалният младежки видео конкурс по темата изменение на климата е за млади хора на възраст между 18 и 30 години.

Направете триминутен филм за дейността, с която сте ангажирани в борбата с изменението на климата Tvebiomovies е конкурс за филми вече за шести път за хората по света с достъп до камера. Представете за даден проект или кампания, в която сте и отговорете на въпросите:

– Защо избрахте да се занимавате с тази дейност?
– Какви са някои от основните неща, които са се случили?
– Какви са някои от успехите?
– Къде са се случвали тези успехи (местно, национално или международно ниво)?
– Как може младежи от други страни да репликират дейностите, които са били осъществени?

Още информация