Мнения

Гледането на лекции на видео запис е по-ефективно от посещаването им

Студентите, които на техните портативни медия плейъри гледат лекциите си, публикувани под формата на видео файлове в Интернет се представят по-добре на изпитите отколкото студентите, посещаващи редовно лекциите, сочи скорошно проучване.
 
Учени от State University of New York, Fredonia са отчели представянето на изпити на 64 студента, половината от които са гледали лекцията под формата на видео в Интернет, а другата половина са посещавали лекциите. Първата половина студенти са постигнали резултат средно 71 точки от 100 възможни, а средният резултат на втората половина е бил 62 точки.
 
Някои преподаватели се опасяват, че публикувайки лекциите си в Интернет ще предизвикат голям спад в посещаемостта на лекциите им, докато за други това е отлично средство с помощта, на което в учебните заведения да бъдат използвани различни методи на преподаване. Според преподаватели видео файловете на лекциите позволяват на студентите да изберат това, което им е най-нужно от лекцията.
 
Студентите, които са водели записки докато са гледали видеото с лекциите са постигнали най-висок резултат – 77 точки от 100 възможни.
 

Заключителната лекция на VІ Европейски форум на учителите новатори (European Innovative Teachers Forum 2009), провеждащ се във Виена, Австрия от 24 март до 26 март и отразяван от мястото на събитието от репортер на Teacher.bg, бе на д-р Лучин Перо (Lucin Pero) – директор на Университета в Риека, Хърватия. Тя бе озаглавена „Нов свят на познанието“ (A New World of Learning). Според лектора различните поколения имат различни ценности, в следствие на това и различни образователни потребности. Средствата, с които се използва информацията днес са напълно различни от използваните до преди две десетилетия – огромна част от информацията е дигитална и ние я управляваме за нуждите ни посредством компютър, мобилен телефон и т.н., които средства служат и за развлечение и в този смисъл най-младите днес се учат и играейки.

 

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/