Мнения

Гимназии създадоха с европари проект за е-обучение

Русенската Математическа гимназия “Баба Тонка”, пловдивската Образцова математическа гимназия “Акад. Кирил Попов” и частната “Акад. Любомир Илиев” – също от града под тепетата, са партньори в европейски проект за толерантност и превенция на агресията сред учениците си.

 

Проектът на стойност 121 000 лв. е озаглавен „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията” и се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора” на Европейски Социален Фонд и МОМН на Република България.

 

Целта на проекта е да се създаде новаторска система за обучение, творчество и възпитание, която обединява традиционните форми на преподаване с възможностите на електронното обучение.

 

Общият брой ученици от трите училища, които ще участват в обученията по проекта е 1200. Броят на школите и кръжоците е общо 40, а в тях ще бъдат предоставени 100 електронни урока и 50 електронни теста.

 
Ще заработят и 2 младежки клуба – „Доверие” и „Толерантност”.
 

Разработваните от учителите теми и обучение ще бъдат по интереси в школи и кръжоци в следните предметни области:

  • информационни технологии;
  • математика;
  • физика;
  • история;
  • география;
  • философия;
  • психология.
 

Разработените публикации и електронни уроци ще бъдат публикувани в предстоящия сайт на проекта.

 

Център “Наука” на електронната библиотека осигурява достъп до материали, които надграждат знанията от училище, насочени към подготовка за конкурси и олимпиади, любопитни, малко известни факти и открития, както и материали с развлекателен и забавен характер.

 

Център “Общество” осигурява достъп до материали, насочени към самовъзпитание, себепознание, изграждане на емоционално устойчиви личности, уравновесени и изпълнени с оптимизъм за бъдещето. Материалите от този център са елемент от модела за превенция на агресията в училище. В този център ще се публикува и Програма за превенция на насилието в училище.

 

След приключването на проекта публикуваните в портала материали ще бъдат предоставени за безплатен достъп за ползване. Ще бъде предоставена възможност на желаещите учители да се регистрират и да публикуват и поддържат свои материали, както и самите те да си създадат групи от потребители – ученици.