Училища

Гимназии се оценяват сами онлайн

Професионалните гимназии у нас ще могат да се оценяват сами и да следят качеството на предлаганото от тях образование посредством онлайн система, разработена по проекта на Британски съвет „Професионални умения“, осъществяващ се със съдействието на МОМН.

На пресконференция вчера бе представен „Наръчник за самооценяване на професионална гимназия“ и онлайн- „Карта за самооценяване на професионалната гимназия“. Картата и наръчникът вървят заедно и целта на първата е да подпомогне технологично процеса по самооценка.

„Професионални умения“ е проект на Британския съвет, който се фокусира върху необходимостта от изграждането на умения в глобалната икономика, така че националните образователни системи да отговорят по-добре на изискванията на пазара на труда и на потребностите на обучаващите се, посочват от организацията.

Проектът има за цел да изгради стабилни партньорства между бизнеса, правителството и образователните институции, като използва опита на Великобритания при въвеждането на стандарти и прилагането на иновативни и творчески подходи в обучението за развиване на умения.