Институции Ученици Училища Учители

Гимназиите преминават на онлайн обучение за 2 седмици

Със заповед на Министерство на здравеопазването от 29 октомври до 12 ноември учениците в гимназиален курс преминават в онлайн режим.

Преустановяват се присъствените учебни занятия и във висшите учебни заведения.

Спират груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование. Няма да има присъствени занимания и в центровете за подкрепа на личностното развитие.

Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки.

Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.

Вижте заповедта на МЗ.

Източник: МЗ