Мнения

“Герои на нашето време“ за кандидат журналистите

По въпроса „Герои на нашето време“ писаха кандидат студентите по журналистика в Софийския университет. Изпитът започна в 8:00 часа в неделната сутрин.

Мераклиите да наследят Сашо Диков, Тома Томов, Кеворкян, Маргарита Михнева или Дмитри Иванов бяха точно 1218. Темата беше изтеглена от хасковлията Атанас Димов. Общо пет бяха контролните въпроси на комисията. Освен „Герои на нашето време“ бяха изтеглени контролно „Панаир на суетата“ и „Да имаш и да нямаш“.

С този писмен изпит се кандидатства за трите специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.

Изпитът е с времетраене четири астрономически часа. Целта е да се проверят възможностите на кандидатите да интерпретират текущи проблеми, да представят оригинално и дори нестандартно вижданията си по наболели обществени въпроси. Освен оригинални, разбира се кандидатите трябва да са и с много висока езикова и обща култура. На правещите граматически грешки обаче не се гледа с добро око.

По традиция темите за писмения изпит обхващат съвременни проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот на страната, намерили отражение в българския периодичен печат, радиото и телевизията.