Мнения

Героите на Елин Пелин за кандидат-студентите в СУ

Тема „Героите на Елин Пелин между страданието и надеждата“ на предварителния изпит по български език и литература се падна на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Темата беше изтеглена от Моника Йочева от София. Алтернативният вариант пък беше да се пише, съпоставяйки се цитати и обмисляйки се заложените в тях въпроси и проблеми.

„…пътят е страшен, но славен“ (Христо Ботев, „На прощаване“) и

„Познавам своя път нерад, богатствата ми са у мене…“ (Димчо Дебелянов, „Сиротна песен“).

Ана Мария Етова също от София изтегли листа с темата.

Изпитът започна в 9:00 и ще продължи до 13:00.

От 11:00 ч. в Богословски факултет се провежда и кандидат-студентския изпит по теология, а от 14 ч. – изпита по химия.