Германският град Улм използва облака, за да ангажира гражданите при вземане на решения

Германският град Улм използва облака, за да ангажира гражданите при вземане на решения

Германският град Улм трябва да вземе решение как да използва земята и сградите на Хинденбургските казарми. За да ангажира гражданите си пряко, да осъществи взаимодействие с тях и да се съобрази с тяхното мнение, Улм внедрява системата с отворен код OpenDoors, която работи на Microsoft Azure*. Този проект се превръща в повратна точка в развитието на общината. Гражданите получават възможност да задават въпросите си през уебсайт, а общинските служители – да им отговарят. Има възможност за коментари върху поставените от жителите въпроси, за да може да се създаде цялостна представа за общественото мнение.

Използването на облачните технологии в този случай се оказва подходящо решение поради няколко причини:

>> софтуерът може да бъде инсталиран много бързо в облака;

>> тъй като се използва за кратък период от време, но с непредвидимо натоварване, скалируема система като облака е най-подходяща;

>> спестява разходи за събиране на общественото мнение в сравнение с алтернативни методи и улеснява координирането на входящи заявки.

Улм вече разполага със скалируема платформа, която осигурява получаване на обратна връзка, информиране на гражданите за новости, споделяне на отговори и създаване на ясна представа за общественото мнение.

Цялата информация за проекта, внедрен от Улм, може да видите ТУК.

Подобни решения намират все по-голямо приложение в България. Особено важни са за институции и публични власти, отворени към гражданите, техните предложения, мнения и визия за бъдещо развитие. Проекти, свързани с е-управление и взаимодействие с гражданите и гостите на общината, се подпомагат от програмите за трансгранично сътрудничество, ПРСР, ЕЕА Grants, ОП Добро управление и др.

* Microsoft Azure е съвкупност от интегрирани облачни услуги, които ви позволяват да сте бързи, да постигате повече и да спестявате пари. Облачните услуги в Azure включват услуги за анализ, изчисления, бази данни, мобилност, свързаност, съхранение и уеб приложения.

За контакти и подробности, свързани с решението и продуктите на Майкрософт, които могат да бъдат полезни и във вашата работа като представители на общинска администрация, можете да се свържете с нас на: askus_msbg@microsoft.com

Коментари във Facebook