Мнения

Германия ще ни помага за въвеждане на дуалното обучение

„Започнахме разговори и вече имаме уговорка да направим връзка с Института по професионално образование в Германия. Идеята е техни експерти да ни помогнат при промените в законодателството и подготовката на програмите и стандартите за въвеждането на дуалното обучение“, обяви  министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

Това тя направи след форума „Енергетика, търговия и дуално обучение“, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара с участието на премиера Пламен Орешарски.

Пред участниците във форума проф. Клисарова представи целите на министерството по отношение на въвеждане на обучението чрез работа. По думите й анализите ясно показват, че завършилите образование нямат квалификация и компетентности, които са необходими на бизнеса и това важи както за средното, така и за висшето образование. На практика се получава така, че едновременно има и безработни, но има и незаети работни места.

Тя припомни, че образованието, в това число професионалното, е приоритет на правителството. Министър Клисарова обясни, че още през тази година е увеличен единният разходен стандарт за професионалните гимназии. Заедно с това от допълнителните 100 млн. лева от държавния бюджет, 8,6 млн. лв. ще отидат за стимулиране на въвеждането на дуалната система, а преходът от училището към работното място ще бъде плавен. От друга страна това ще даде спокойствие на учениците по отношение за първото им работно място.

Пред членовете на камарата министърът на образованието и науката очерта възможностите за общи действия с бизнеса, свързани с обучението чрез работа. „Очакваме помощ в разработването на учебните планове и учебните програми, така че да отговарят на изискванията на бизнеса, очакваме съдействие за необходимите работни места, където ще се провежда това обучение, в подготовката на наставниците, както и в повишаване на квалификацията на учителите от професионалните гимназии във връзка с новите технологии, които вие развивате. Разбира се, заедно трябва да определяме план-приема за професионалните гимназии, защото заедно трябва да решим от какви професии и какви компетентности на учениците, вие имате необходимост“, каза проф. Клисарова.

Източник: Пресцентър на МОН