Институции Мнения

Галин Цоков: Нужна е промяна в учебните програми – по-рамкови, по-интегрирани и компетентностно ориентирани

„Децата, родени след 2010 г., които в следващите години ще учат средно образование, ще бъдат много по-адаптивни и ще упражняват средно между 5 и 6 професии в своя жизнен път. Това е едно огромно предизвикателство пред съвременните образователни системи и ненапразно в последно време се говори все повече за образование 5.0 – което свързва постоянното развитие на съвременните технологии с личностното развитие и благополучието на децата и учениците“, каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при представянето на доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“. Докладът обособява четири приоритетни области – подобряване на уменията на младежите и на възрастните, ефективно използване на уменията на пазара на труда и работното място и подобряване на управлението на системата на уменията.

На първо място той посочи необходимостта от промяна в учебните програми – те да бъдат по-рамкови, по-интегрирани и компетентностно ориентирани от сегашните. Това включва и промяна в оценяването. „Промените трябва да са насочени към намаляване на възпроизвеждането на знания и към формиране на умения и компетентности. Това всъщност е основата и на образование 5.0. – създаване и изграждане на умения за критично мислене, креативност, съвместна дейност, включително във виртуална среда, ефективно управление на конфликти, комуникация между децата“, обясни министърът. По думите му образование 5.0 е не само по-технологично, но и по-приобщаващо от всяко друго образование, развивано и като концепция, и като практика досега.

Като друга важна препоръка той посочи възможностите за по-високо качество на подготовката на учители и други специалисти. „Студентите-бъдещи учители трябва да имат по-голяма практическа подготовка и по този начин да могат много по-адаптирано да влязат в образователната система“, каза още проф. Цоков при представянето на доклада на ОИСР.

Запитан от журналисти защо няма втора дата за НВО в 7 клас, както има за матурите, министър Цоков заяви, че е говорил с експерти в министерството по темата заради непредвидените ситуации, които възникват в последно време. В. „Сега“ допълва, че министър Цоков е заявил, че е говорил с експерти в министерството по темата заради непредвидените ситуации, които възникват в последно време. „Може да се случат непредвидени ситуации, кризи, наводнението (в Берковица, Горно Дамяново и Монтана – бел. ред.) – цяла нощ комуникирахме с отделните области, с регионалните управления по образованието, дали всички класни стаи могат да се използват, дали има ток във всяко училище. Просто самият живот и тези непредвидени ситуации ни говорят, че може би трябва да помислим и за тази възможност, защото това е изпитът, който определя бъдещето на децата в образователната система“, коментира той. По думите му все още става дума само за разговори – „дори не е идея за промяна“, но все пак от разговорите му с експертите в МОН е станало ясно, че те виждат възможност вторият изпит по-скоро да е на дата, близка до първата, а не както е при матурите – да има втора сесия през лятото, два-три месеца след първия изпит.

Източник: МОН, СЕГА