Мнения Ученици Училища Учители

Галина Желева: В тази извънредна ситуация в детската градина учителят е по-скоро партньор на родителя

Галина Желева е учител в ДГ 65 „Слънчево детство“, гр. София. За да може да протече успешно обучение в такива условия, е необходимо семействата на децата да разполагат с настолен компютър или лаптоп (а не смартфон). В тази ситуация по-скоро родителя дава знанията, а учителят подава материалите. Методика за онлайн преподаване няма. Детето трябва да работи пред екрана. Най-лошо е, когато учителят се опитва през онлайн платформа да имитира работа по истинска педагогическа ситуация в присъствена форма“, казва тя.

Какво е най-важното, което учители и родители трябва да знаят за обучението в онлайн среда на деца от детската градина? Кои са оптималните условия за успешно обучение при тези условия?

За обучение в онлайн среда е малко трудно да се говори за деца в предучилищна възраст. По-скоро в онлайн среща с родителите учителят трябва да ги насочи, обучи как те да работят с детето си в къщи, а не самото дете да присъства онлайн. За да може да протече успешно обучение в такива условия, е необходимо семействата на децата да разполагат с настолен компютър или лаптоп (а не смартфон), на който децата да работят с родителите си при наличие на време.

Подготовката за 1 клас в 4 група е много важна. Кои ситуации са ключови и не бива да бъдат изпускани, дори и в онлайн среда? Как да се проведат?

Всички ситуации по направленията Български език и литература, Математика и Околен свят са важни в 4-та група. Да не забравяме, че 3-та група също е подготвителна и немалко деца постъпват в училище след трета група. По тези направления учителят трябва да подава регулярно на родителя различни познавателни задачи за изпълнение. Удачен вариант е те да са и под формата на интерактивни игри, свързани с образователното съдържание.

Вашият съвет към родителите как да взаимодействат с учителите и децата си при онлайн обучение?

В тази извънредна ситуация в детската градина учителят е по-скоро партньор на родителя. Той му подпомага, за да образова детето си у дома. Трябва да има разбиране от страна на родителите, че те самите трябва да положат грижи и да отделят време да изпълнят подадените от учителя работни материали за седмицата в удобно за тях време. По време на пандемия, когато децата не са в детската градина, не може да се разчита изцяло на учителя. След като липсва живият контакт, в тази ситуация по-скоро родителя дава знанията, а учителят подава материалите.

Според Вас предучилищното образование като методика, програма, възможности, достатъчно адаптивно ли е към новата среда?

Към новата среда трябва да са адативни учителите и родителите. Методика за онлайн преподаване няма. Учителят трябва да в гъвкав, изобретателен, търпелив и толерантен спрямо родителите. Той трябва да подаде учебното съдържание на родителя в такъв вариант – лесен, достъпен, занимателен, за да може самият родител да го реализира с детето си.

Често въпрос на спор е дали и колко деца в предучилищна възраст трябва да стоят пред екраните. Каква е Вашата позиция?

Нито едно дете не трябва да стои пред екрана. Детето трябва да работи пред екрана. „Има умора, когато си пасивен“, както се казва. Когато детето мисли, действа с ръцете, решава когнитивни задачи, то не усеща умора. Особено, ако това е 20-30 минути на ден и ако дейностите са интересни, занимателни и значими за възрастта му.

Кои са най-добрите и най- лошите практики на обучение в предучилищна възраст, които сте срещали при новите обстоятелства?

Най-лошо е, когато учителят се опитва през онлайн платформа да имитира работа по истинска педагогическа ситуация в присъствена форма. Не може да се пренесе модела на фронтална работа с децата в детската градина, тъй като детето не може да бъде оставено само пред дигиталното устройство. Най-добър вариант е, когато учителят дава разнообразни задачи, от които родителят да избира по кои да работи с детето си. Децата са с различно познавателно равнище. Правилно подбраните, според възможностите на детето, задачи и справянето му с тях няма да го демотивират за последваща работа.

Какво си пожелавате за 2021 г.?

Да се преборим с пандемията и да се върнем към нормален ритъм на работа. Повече усмивки и положителни емоции, повече разбиране и вяра в учителите.