Учители

Гайдарова: Има средства за транспортните разходи на учителите

Водещ: Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проекта за промяна в Наредба № 1. Според Закона за предучилищното и училищното образование държавата възстановява пътните разноски на педагозите само, ако училището е в малко населено място. В действащата наредба МОН приемат за малки селищата с население до 5 хиляди души. Госпожо Гайдарова, какви са предвидените промени?

Мария Гайдарова: Промените са в частта за понятието „малко населено място“. Вместо ограничението 5 хиляди жители ще бъде посочено до 30 хиляди жители.

Водещ: Да припомним по какъв начин преподавателите трябва да доказват пътните си разходи, за да им бъдат възстановени от държавата?

Мария Гайдарова: Както е било и досега – с разходно-оправдателни документи – могат да бъдат билети за пътуване, карти. Сумите са различни за различните преподаватели, за различните учебни заведения, зависи откъде пътуват.

Водещ: Има ли значение с какво пътуват? Обезателно ли трябва да търсят най-евтиния транспорт до работното си място?

Мария Гайдарова: Би било редно, но не е задължително, зависи какъв е графикът. Ако не успяват да отидат навреме на работното си място, очевидно е, че може да стане с по-скъп транспорт, за да стигнат навреме и да си изпълнят служебните задължения.

Водещ: На колко учители към момента държавата покрива транспортните разходи, а след промяната колко ще обхване?

Мария Гайдарова: Близо 90% или ако трябва да бъда много точна 88,6% от всички пътуващи учители в България ще имат право да им бъдат възстановени транспортните разходи. Това са  14 600 души. Общо пътуващите в страната учители са 16 498.

Водещ: Как дефинирате „малко населено място“ в случая?

Мария Гайдарова: Изменението в определението направихме след задълбочен анализ от една страна на пътуващите учители, след това изработихме модел математически и приложихме два критерия едновременно.

Първият критерий е въз основа на числеността по населени места в България и най-вече определението на населението по населени места. Вторият критерий, е брой жители в областните административни центрове, за да не попадне такъв областен административен център в дефиницията за малко населено място, което би било очевидно противоречие. Затова сме използвали данните на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

По първия критерий установихме, че 50 на сто от населението на страната е разпределено в селища, в които трайно живеят до 38 хиляди души. Вторият критерий, както казах, използвахме, за да не допуснем областен център да не попадне в понятието „малко населено място“, което би било очевидно противоречие на дефиницията. Според статистиката такъв е Смолян в момента, в който трайно живеят малко над 30 хиляди души. И затова при едновременно прилагане на двата критерия, определихме „малко населено място“ да е с до 30 хиляди жители. И това е предложението за промяна в наредбата. Предстои тя да бъде съгласувана с Министерството на финансите, със социалните партньори, трябва да бъде обект на обществено обсъждане и след това вече се утвърждава от министъра и следва публикуването в „Държавен вестник“. Това е процедурата, която предстои. Но искам да кажа на всички учители, които ще се възползват от тази промяна, че тя ще влезе в сила със задна дата от 1 януари 2017 г.

Водещ: Откъде идва необходимият финансов ресурс, с който министерството ще възстановява транспортните разходи?

Мария Гайдарова: Ние имаме планирани такива средства за цялата календарна година, така че не сме в преразход. Разбира се, след като установихме критериите за „малко населено място“ и разработихме модела, сме съобразили и финансовата страна. В никакъв случай, ако нямахме наличните финанси, не бихме могли да направим на практика тази промяна, колкото и да ни е добра дефиницията. Но парите са налични, те са предвидени, така че в това отношение няма проблеми.

Водещ: Да разбирам ли, че промяната цели и задържане на педагогически специалисти в по-малките населени места, където има и недостиг на такива?

Мария Гайдарова: Разбира се. Цялостната политика на покриване на транспортните разходи в малки населени места, заложена в закона, има такава цел – да се стимулират малките учебни заведения и в тези малки населени места да имат добри преподаватели, квалифицирани, така че да осигурим равен достъп до образование.

Водещ: И един уточняващ въпрос – при наема на жилища от учители, ще има ли промяна?

Мария Гайдарова: Не. Там нямаме проблем за момента и няма промяна.

Интервю за предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“

Източник: МОН