Училища

Габровска гимназия обра наградите от конференцията “Енергия на бъдещето“

Ученици от габровската професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ спечелиха голямата награда в националната конференция „Енергия на бъдещето“, информира всекидневникът „Труд“.

Дванадесетокласниците Радослав Първанов и Христо Цонев победиха с темата „Геотермално отопление“.

Бъдещите учени на България от професионални гимназии в 13 областни града представиха своите проекти и макети за алтернативни енергийни източници.

Втората награда остана също в гимназията „Д-р Никола Василиади“. Проектът „Енергийно ефективна къща“ бе признат за много атрактивен от журито, което му отреди място веднага след победителите. В него чрез синтеза на възобновяеми енергийни източници учениците показват как една къща може да е абсолютно независима енергийно и екологично чиста.