Училища

В IV помощно училище са занемарили комуникацията с родителите

Проверката в IV помощно училище сочи, че в учебното заведение не са предприети ефективни действия за сътрудничество и комуникация с родителите. Освен това са на лице и пропуски във воденето на училищната документация, обяви зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

Според нея, предвид тежестта на нарушенията, ще се предложи резултатите от проверката да се разгледат от дисциплинарната комисия в МОН и тя да реши какви наказания  да се наложат.

„Случаят с Ана-Мария е изключително важен и деликатен, затова ние вече инициирахме поредица от срещи с неправителствени организации, с ДАЗД и АСП, с МВР. Целта ни е да изработим заедно специален механизъм за превенция на риска в образователната система. За мен в едно успешно общество нещата се случват, когато всички вървим в една посока и работим в екип“, каза заместник-министър Кастрева.  

Тя увери родителите, които присъстваха на събитието, че те трябва също до участват със своите предложения при създаването на механизма.

Присъстващите поставиха редица въпроси, свързани с необходимостта от осигуряване на сигурна среда за децата в образователните институции. Те предложиха още мандатност на директорите, периодични проверки на психическото състояние на преподавателите, осигуряване на лесен достъп на родителите до училищата, на психолози и камери в учебните заведения. Родителите поискаха при установени виновни в IV помощно училище, свикване на спешна родителска среща с ръководството на училището и проверка на всички помощни училища в България.