Училища

В 83% от столичните детски градини има външно видеонаблюдение, в 30% и вътрешно

В 83% от общинските детски градини има изградено външно видеонаблюдение. По решение на педагогическите съвети и след съгласие на родителите има изградено и вътрешно видеонаблюдение в 30% от детските градини. Това каза за агенция „Фокус“ зам.-кметът на София Тодор Чобанов. „Всички детски градини имат изграден СОТ, а в 149 детски градини има и физическа охрана“, обясни той.

„Детските градини на територията на Столичната община са обезпечени с необходимия педагогически и непедагогически персонал“, увери зам.-кметът.

„С приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от 1 август 2016 г., и стандарта за приобщаващо образование работим в посока за осигуряване и на други педагогически специалисти, ресурсни учители, логопеди, психолози, педагогически съветници в детски градини с по-голям брой деца със СОП“, каза още Чобанов.

Източник: dnevnik.bg