Училища

В 200 училища започва обучение по финанси и предриемачество

Неправителствената организация „Джуниър ачийвмънт“ ще организира провеждането на учебни часове по предприемачество и финансова грамотност в 200 български училища през следващата учебна година, информира „Капитал“.

Настоящият проект е спонсориран основно от застрахователя NN България, картовия оператор MasterCard и Уникредит Булбанк.

„Тяхната основна цел ще е да се повиши финансовата грамотност на учениците. Проектът е с цел модернизиране на българското образование и включването на ключови компетенции в него“, заяви за „Капитал“ изпълнителният директор на организацията Милена Стойчева.

В периода ноември 2015 г. – февруари 2016 г. ще бъде извършено проучване на финансовата грамотност на учениците от 1 до 12 клас. То ще се осъществи по методологията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като участие в него ще вземат водещи експерти от организацията. Очаква се експертите да представят резултатите в началото на 2016 г. В поредица от семинари след това те ще споделят опита на други държави в обучението по финансова грамотност, както и ще предоставят конкретни мерки и препоръки на страната ни.