Училища

В 133-то и 7-о СОУ в София вече не използват черна дъска

В 133-то и 7-о СОУ в София учителите вече не използват черна дъска. Те разработват уроците си на компютър и направо ги прожектират на стената в класната стая, съобщи в. Монитор.

 

7-о СОУ е било включено в програма на просветното министерство заради високите резултати от матурата на учениците и всеки учител е получил лаптоп, и са били осигурени достатъчно прожекционни апатари.

 

Преподавателите сами подготвяли уроците на електронен носител от вкъщи и ползвали компютрите в класната стая по време на час. Ефектът е невероятен – виждат го по реакцията на децата. Според учителите децата възприемали материала по-бързо и вниманието им в час към преподаваното се задържало значително повече, според учителите.

 

В 133-то СОУ също е внедрена и електронна интерактивна дъска, на която не се пише с тебешир. Директорката на училището – Даниела Борисова казва, че поддържат непрекъснат контакт с фирми – доставчици на интерактивно оборудване.