Училища

В 10% от училищата в страната няма медицински сестри

В около 10 на сто от  училища в страната няма назначени медицински сестри. Това установи проверка на  “Хоризонт“. Една пета от учебните заведения са сключили договори с  медицински лица, които работят  едновременно в 2-3 училища и детски градини по  график и в тях няма целодневни медицински грижи. Наличието на здравни кабинети е регламентирано в Закона за здравето.

Според нормативната уредба медицинските специалисти в училищата работят по договор, сключен с кмета на съответната  община. Финансирането се извършва със средства от  общинските бюджети. В интервю за предаването „Хоризонт до обед“ Теодора Дачева – зам. изпълнителен  директор на Националното сдружение на общините, посочи, че 80-90% от училищата  и детските градини са осигурени с медицински специалисти. Липсата е най-вече в малките населени места и малките, като големина, заведения.

Практиката показва, че един медицински специалист обслужва няколко заведения, което естествено не позволява той да е през цялото време в едно заведение на разположение на децата. Имаме голям проблем с липсата на  кадри в малките населени места. Проблемът вече се пренася и в големите градове по отношение на липсата на медицински сестри, основно, какво да говорим за малките – където почти изцяло липсват на места.

Дачева подчерта, че общините предлагат  редица социални придобивки, включително се предлагат безплатни квартири и други облекчения, за да ги привлекат медицински персонал на работа, но не навсякъде това има успех. Там, където няма такъв медицинска сестра, се полагат усилия да  се обучи  персонала поне на умения за оказване на първа спешна медицинска помощ, докато се включи здравната система, добави тя.

По думите й, лекарите в училищата са много малко, защото заплащането не отговаря на квалификацията му, а и освен  това той няма да има поле за развитие. Дачева каза още, че се работи по актуализиране на Наредба 3 на Министерството на здравеопазването, която е много остаряла. Средствата за медицинско обслужване в здравен кабинет се определят по стандарт на база на  брой дете и ученик в детските градини и училищата. За тази година в бюджета са  предвидени над 48 милиона лева, съобщиха за “Хоризонт“ от  Министерството на финансите.

Заместник-министърът  на  образованието Таня Михайлова посочи, че във всяко училище, в което има над 800 ученици, е абсолютно задължително да има медицинско лице. За малките  училище едно медисинско лице може да обслужва няколко училища или да се  използва лекаря в амбулаторията за първична медицинска помощ, добави тя. По наши данни в 2013 училища има медицинско лице. Нашата визия е за пълноценна медицинска помощ в училищата. Ние сме в добър контакт с  Министерството на здравеопазването. Грижата за тези здравни кабинети е споделена. 

Източник: marica.bg