Училища

В четири училища не учат днес

На 29 октомври 2014 г., поради лоши метеорологични условия и влошена пътна обстановка, учебни занятия не се провеждат в ПГТ „Иван Марангозов“, гр. Априлци, област Ловеч и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, област Стара Загора.

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация в ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Хасково, няма учебни занятия.

В  ПГ по икономика „Рачо Стоянов“, гр. Дряново, област Габрово, до 30 октомври включително, се провеждат строително-ремонтни работи.