Мнения

В часовете по чужд език в дуалното обучение ще се набляга на термини

В момента се подготвят учебните планове и програми по различните професии в системата на дуалното обучение заедно с представители на бизнеса, информира „Стандарт“.

Заради промените там и за да не се увеличава прекалено натоварването на младите хора, трябва да бъдат намалени част от уроците по общообразователните предмети. Чуждият език в 11 и 12 клас вече ще се състои предимно от терминология по професията, което ще даде възможност на младежите след завършването да я упражняват и в чужбина.

Със сигурност няма да бъдат намалени часовете по български език и литература заради предстоящата матура. Нещо повече – министерството дава възможност тези часове дори да бъдат увеличени с един седмично, като се вземат часове от избираемата подготовка, в зависимост от това какво е нивото на грамотността на учениците в съответното училище.

От МОН поясниха, че ще се запазят практиките и в училищните работилници, където младите хора ще получават базови знания по специалностите. Едва след това ще отиват в предприятията, където вече ще работят под наставничеството на майстори. Самите наставници ще преминат допълнително обучение, свързано с получаване и на педагогически умения.