Мнения

В часа на класа ще се изучава и финансова грамотност

В часа на класа учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха.

Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Това е стандартът, по който не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани, заяви при представянето на проекта заместник-министърът на образованието Диян Стаматов.

Източник: МОН